Dołącz do grona
naszych Klientów
Bądź na bieżąco
z najnowszymi ofertami

Jesteś zainteresowany produktami i usługami
Domu Maklerskiego Michael / Ström,
wypełnij poniższy formularz.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i służy promocji usług Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV), 00-807 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000712428, NIP 525-247-22-15, REGON nr 142-261-319, Kapitał zakładowy 1 201 470,57 PLN w całości opłacony.