Michael/Strom Dom Maklerski
Reklama

Zainwestuj z nami i odbierz najnowszego iPhone 13

Ulokuj środki w kwocie co najmniej 400 000 zł w M/S Obligacji Korporacyjnych FIZ, a otrzymasz najnowszego iPhone 13.

  • Zdywersyfikowany portfel
  • Niska opłata za zarządzanie
  • 16,28% wzrostu od 2017 roku***

Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty części, bądź całości środków.

Szczegóły promocji „Zainwestuj W MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ” dostępne w regulaminie. Przedstawiony produkt inwestycyjny oraz usługi mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie.

***Prezentowany wynik obejmuje okres od 30 listopada 2017 r. do 29 października 2021 r. Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty części, bądź całości środków.

Szczegóły promocji „Zainwestuj W MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ” dostępne w regulaminie. Przedstawiony produkt inwestycyjny oraz usługi mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie.

***Prezentowany wynik obejmuje okres od 30 listopada 2017 r. do 29 października 2021 r. Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

ZAMÓW PRYWATNĄ ROZMOWĘ

Wypełnij formularz. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą i omówi szczegóły oferty.

Michael / Ström Dom Maklerski jest jednym z wiodących, niezależnych podmiotów na polskim rynku kapitałowym, o szerokim zakresie świadczonych usług.

Pozyskiwaliśmy kapitał dla takich podmiotów jak:
Arche Ghelamco Ronson Victoria Dom Kruk

Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ to wiodący fundusz na rynku obligacji korporacyjnych wg. Obligacje.pl !**

Historyczne wyniki funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ na tle GPW

Fundusz:
16,28%*
WIG20: 8%
Umiarkowany poziom ryzyka

WIG – indeks giełdowy obejmujący akcje wszystkich spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

WIG20 TR - indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych uwzględniający wypłaty dywidend.

Więcej informacji: https://gpwbenchmark.pl/

*Prezentowany wynik obejmuje okres od 30 listopada 2017 r. do 29 października 2021 r. Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

**Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ jest na drugim miejscu wg. stopy zwrotu za okres 36 miesięcy wg. zestawienia www.obligacje.pl (stan na 31 maja 2021 r.).

Historyczne wyniki funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ na tle GPW

Od założenia Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ, stopa zwrotu Funduszu jest najwyższa w porównaniu z innymi wybranymi klasami aktywów. Jednocześnie, Fundusz charakteryzowała bardzo niska zmienność. Tylko w dwóch miesiącach osiągnął ujemny wynik.

Stopa zwrotu funduszu
Na dzień Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny W skali miesiąca Od początku roku Od założenia Funduszu
2018 1 054,30 zł 4,63% 5,43%
2019 1 096,71 zł 4,02% 9,67%
2020 1 136,61 zł 3,64% 13,66%
2021-01-29 1 139,13 zł 0,22% 0,22% 13,91%
2021-02-26 1 141,34 zł 0,19% 0,42% 14,13%
2021-03-31 1 145,37 zł 0,35% 0,77% 14,54%
2021-04-30 1 148,50 zł 0,27% 1,05% 14,85%
2021-05-31 1 151,24 zł 0,24% 1,29% 15,12%
2021-06-30 1 153,82 zł 0,22% 1,51% 15,38%
2021-07-30 1 160,48 zł 0,58% 2,10% 16,05%
2021-08-31 1 161,78 zł 0,11% 2,21% 16,18%
2021-09-30 1 164,56 zł 0,24% 2,46% 16,46%
2021-10-29 1 162,80 zł -0,15% 2,30% 16,28%

Dlaczego warto zainwestować
M/S Obligacji korporacyjnych FIZ?

Historyczna i przewidywana atrakcyjna stopa zwrotu*
Umiarkowane ryzyko
Bardzo dobre wyniki na tle konkurencji
Zdywersyfikowany portfel
Bieżąca kontrola ryzyka portfela
Bezobsługowość
Niska opłata za zarządzanie
Wieloletnie doświadczenie członków Komitetu inwestycyjnego na rynku obligacji korporacyjnych

*Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowa informacja nt. ryzyk znajduje się w prospekcie emisyjnym.

Wartość Aktywów Netto Funduszu na 29 października 2021 r wyniosła

STRUKTURA BRANŻOWA

Wartość Aktywów Netto Funduszu na 29 października 2021 r wyniosła

123,4 mln PLN

Struktura funduszu

  • 15% Fundusz inwestuje w obligacje oferowane do szerokiego grona inwestorów, a udział w pojedynczej emisji nie może przekraczać 15%.
  • PL FIZ inwestuje przede wszystkim w polskie obligacje korporacyjne.
  • 80% Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Funduszu, notowanych było ponad 80% obligacji wchodzących w skład Funduszu na koniec 2020 r.

Zarządzający funduszem

Funduszem zarządza Piotr Ludwiczak, który w 2011 r. rozpoczął karierę na rynku obligacji korporacyjnych. Przez 10 lat zdobywał doświadczenie na polskim i zagranicznym rynku zarówno w domach maklerskich, jak i towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Piotr pracuje w Michael / Ström od 2016 r. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 565.

Piotr Ludwiczak Zarządzający Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Doradca Inwestycyjny.

Michael/Ström to doświadczony
Dom Maklerski:

Pozyskaliśmy dla naszych Emitentów finansowanie w łącznej kwocie brutto w wysokości 3,39 mld zł
Liczba klientów, którzy zainwestowali za naszym pośrednictwem wynosi już ponad 2000
Inwestorzy indywidualni zainwestowali przy naszym udziale blisko 2,05 mld zł