REKLAMA

Zainwestuj
w obligacje
właściciela jednej
z największych sieci
hotelowych
w Polsce

Grupa Arche powstała w 1991 roku, a swoją działalność koncentruje na branży hotelowej i mieszkaniowej

12,01%*

(WIBOR 3M + 4,70%)

INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W MEMORANDUM INFORMACYJNYM.

* Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 04.10.2022 r. wynosiła 7,31%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii J w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 26.10.2022 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,70 p.p. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Zapis na obligacje

do 26.10.2022

Warunki oferty
obligacji

 • Do 12 mln zł - wartość oferty obligacji serii J

 • 1 000 zł - Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji w zł

 • 3 lata - termin wykupu obligacji

 • Zabezpieczenie - po Dniu Emisji Emitent planuje ustanowić hipotekę na nieruchomościach lokalowych położonych w Gdańsku*

 • Wypłata odsetek - co 3 miesiące

 • Minimalny zapis - 25 obligacji

* Szczegółowe informacje o zabezpieczeniu Obligacji znajdują się w Memorandum Informacyjnym.

Informacje o spółce

 • Głównym przedmiotem działalności: budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych i hotelowych oraz działalność hotelarska.

 • Spółka z 30-letnim doświadczeniem, założona w 1991 r.

 • Zrealizowała ponad 7 000 mieszkań i domów, jako inwestor i generalny wykonawca

 • Projekty realizowane przez Arche obejmują kilka części rynku nieruchomości: mieszkania, apartamenty oraz pokoje hotelowe

 • Do sieci Arche należy 17 hoteli (ok. 3 600 pokoi), z których 4 są w całości własnością Grupy, a w pozostałych Emitent, pełni rolę zarządzającego (apartamenty sprzedane inwestorom) oraz właściciela części obiektu, w tym pomieszczeń pełniących funkcje dodatkowe (administracyjne, konferencyjne, gastronomiczne).

 • Arche jest spółką rodzinną. Głównym akcjonariuszem, a jednocześnie Prezesem Spółki, jest Pan Władysław Grochowski.

Harmonogram oferty

 • 26 października 2022 r. - Zakończenie przyjmowania zapisów
 • 3 listopada 2022 r. - Przewidywany dzień przydziału obligacji
 • 3 listopada 2022 r. - Przewidywany Dzień Emisji

Zakończenie przyjmowania zapisów 26 października 2022 r.

Chcesz, aby doradca skontaktował się z Tobą?

Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej