Największy
niebankowy
dom maklerski
wyspecjalizowany w rynku
obligacji korporacyjnych.*

Jesteś zainteresowany produktami i usługami
Domu Maklerskiego Michael / Ström,
wypełnij poniższy formularz.

Pole "Województwo" jest wymagane

*Według rankingu Bookrunners' league tables for Eastern Europe bonds, 2018, http://cbonds.pl/rankings/item/487 w 2018 r., pod względem liczby wprowadzeń oraz pod względem wolumenu.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i służy promocji usług Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134 (Eurocentrum), 02-305 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000712428, NIP 525-247-22-15, REGON nr 142-261-319, Kapitał zakładowy 925 691,49 PLN w całości opłacony.